konsultacje IV-VIII sp

Konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas VIII w okresie nauki zdalnej

 

 

TERMINARZ KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Semestr I